Thông báo từ Tripi

[TB] V.v xuất hóa đơn tự động trên hệ thống Tripi Partner.

Kính gửi: Quý khách hàng,

Tripi xin thông báo về quy định xuất hóa đơn đỏ trên hệ thống Tripi Partner, cụ thể như sau:

  • Các yêu cầu xuất hóa đơn sau 48h kể từ thời điểm xuất vé, Tripi sẽ không thể hỗ trợ xuất hóa đơn.
  • Yêu cầu gộp các đơn hàng khác nhau để xuất trên cùng 1 hóa đơn, hệ thống không hỗ trợ xử lý.
  • Đơn tách người, tách code khách phải tách online trên hệ thống, sau đó mới gửi yêu cầu xuất hoá đơn trên ứng dụng.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Trong trường hợp cần hỗ trợ quý Đối tác vui lòng liên hệ kênh live chat trên ứng dụng Tripi Partner.

Trân trọng,

Đội ngũ Tripi.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?