Hóa đơn - Thanh toán

Tôi muốn xuất hóa đơn ngoài khung giờ Tripi hỗ trợ có được không?

Xuất hóa đơn không mang tính công nghệ tự động và được thực hiện bởi kế toán. Do đó, Tripi không hỗ trợ xuất hóa đơn ngoài khung giờ hành chính.

Khi nhận được yêu cầu xuất hóa đơn từ Đại lý, Tripi sẽ xử lí và xuất hóa đơn trong thời gian từ 7 đến 10 ngày.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?