Thông báo từ Tripi

Triển khai chương trình CT06 – Ưu đãi sản phẩm Hoạt động du lịch (17/01/2019)

Hoạt động du lịch là sản phẩm bán chéo tiềm năng đối với Đối tác của Tripi. Không chỉ hấp dẫn bởi sự phong phú, bởi lợi nhuận, chiết khấu, Đối tác còn có cơ hội săn nhiều khuyến mại và các chương trình ưu đãi khác.

Từ ngày 17/01/2019, Tripi triển khai chương trình CT06 – Ưu đãi đối với sản phẩm Hoạt động du lịch.

Cụ thể, có 04 nhóm sản phẩm được áp dụng:

  • Khách sạn (tại màn hình Bán hàng ứng dụng Tripi Partner)

  • Sản phẩm Hoạt động du lịch được gắn 1 trong 3 mác: Deal cực sốc, Deal sốc, Siêu khuyến mại.

*Lưu ý: Đối tác có thể lọc các Deal hợp lệ bằng Bộ lọc như sau:

Chương trình được áp dụng đồng thời với các khuyến mãi khác và triển khai đến toàn mạng lưới Đối tác Tripi.

*Chương trình KHÔNG áp dụng cho khách sạn trong mục Hoạt động du lịch

Để rõ ràng hơn, Đối tác vui lòng xem ở file đính kèm hoặc link sau:

Bài viết này có hữu ích cho bạn?