Hóa đơn - Thanh toán

Tripi có bảo mật 2 lớp khi sử dụng Trip Credits không?

Thanh toán bằng Trip Credits có 2 lớp bảo mật: Xác thực tài khoản & mật khẩu (Pin Code) ứng dụng.

Pin Code này được xây dựng dựa trên cơ chế mã hóa chuỗi khối (Block Chain). Quý Đại lý chỉ cần nhập mật khẩu khi thực hiện thanh toán.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?