Thông báo từ Tripi

Ưu đãi không giới hạn vé Vietnam Airlines (từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 23/05/2019)

Tripi trân trọng gửi Đối tác chương trình Ưu đãi không giới hạn vé Vietnam Airlines (từ ngày 28/03/2019 đến hết ngày 23/05/2019) và cơ hội Nâng hạng Thương gia miễn phí.

Cụ thể:

 • Nhập mã: 10K
 • Giá trị: 10.000đ/người/chặng.
 • Không giới hạn số lượng vé và số lần sử dụng.
 • Áp dụng khi thanh toán qua Trip Credits.
 • Không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mãi khác.
 • Áp dụng cho các chặng bay dưới đây
  • HPH – SGN và ngược lại.
  • SGN – VII và ngược lại.
  • SGN – THD và ngược lại.
  • SGN – VDO và ngược lại.
  • BMV – HAN và ngược lại.
  • HAN – VII và ngược lại.
  • DLI – HAN và ngược lại.

Chúc Quý Đối tác bội thu với chương trình khuyến mãi mới này.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?