Hướng dẫn sử dụng

Có thể tìm đơn hàng theo mã đơn hàng hay tên hành khách được không?

Trên ứng dụng Tripi Partner, đại lý hoàn toàn có thể tìm đơn hàng theo mã đơn hàng nhưng không thể tìm theo tên hành khách được.

Đại lý vào mục “Quản lý đơn hàng” –> Click vào “Lọc” –> Nhập “Mã đơn hàng” hoặc “Mã đặt chỗ” rồi nhấn “Áp dụng”.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?