Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn hủy các đơn hàng đã giữ chỗ?

B1: Vào mục Quản lý đơn hàng.

B2: Chọn đơn hàng đang giữ chỗ mà bạn muốn hủy

B3: Click vào Hủy giữ chỗ và chọn có. Hủy giữ chỗ thành công.

Vé chuyển qua trạng thái “Đang chờ hủy”. Khi hệ thống chuyển trạng thái vé thành “Thất bại” nghĩa là đã hoàn thành xong thao tác hủy vé.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?