Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng mục Quản lý đơn hàng

Tại mục Quản lý đơn hàng, bạn có thể thực hiện nhiều hành động với đơn hàng của mình:

  1. Theo dõi trạng thái từng đơn hàng (đang giữ chỗ, hủy giữ chỗ hay đã thanh toán …) và thanh toán một cách rõ ràng chi tiết mà dễ dàng.

2. Thanh toán vé đã giữ chỗ

3. Hủy giữ chỗ

4. Yêu cầu với vé đã mua: hoàn/ đổi, mua thêm dịch vụ, gửi lại email xác nhận, đổi hành trình bay..

5. Tìm, lọc nhanh chóng ra vé mà bạn muốn xem lại thông tin.

Bạn có thể lọc theo: trạng thái, khách hàng, ngày đặt, ngày khởi hành…

Bài viết này có hữu ích cho bạn?