Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn xem trực tiếp hóa đơn qua ứng dụng Tripi Partner

Hiện nay, Đối tác đã có thể xem và tải trực tiếp hóa đơn trên ứng dụng Tripi Partner bằng cách sau:

B1: Vào phần “Yêu cầu chờ xử lý” ở trang Tổng quan.
B2: Chọn bộ lọc và nhấn áp dụng.


B3: Chọn hóa đơn để xem trước hóa đơn.


Tại màn hình xem trước hóa đơn, Đối tác có thể tải hóa đơn xuống nếu muốn.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?