Hướng dẫn sử dụng

Tại sao ở mục “săn giá tốt” giá hiển thị và giá khi click vào lại khác nhau?

Khi đại lý tiến hành tìm vé ở mục “Săn giá tốt” giá hiển thị và giá khi đại lý click vào sẽ khác nhau là do tại thời điểm đại lý tìm vé, giá vé chưa được cập nhật ngay lập tức dẫn đến tình trạng hệ thống cho kết quả ở mục “săn giá tốt” và khi đại lý click vào sẽ ra một mức giá khác nhau.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?