Hướng dẫn sử dụng

Tôi có thể tự chọn hạng ghế không?

Khi sử dụng ứng dụng Tripi Partner, Đại lý hoàn toàn có thể chủ động chọn hạng ghế.

Ở trang tìm vé, các vé hiển thị theo giá từ thấp đến cao. Thông tin hạng ghế hiển thị ở dòng dưới cùng bên phải mỗi vé.

 

Bài viết này có hữu ích cho bạn?