Hướng dẫn sử dụng

Tôi muốn tìm lại một đơn hàng đã đặt trước đây?

Với ứng dụng Tripi Partner, Đại lý có thể dễ dàng tìm lại một đơn hàng đã đặt trước đây

B1: Vào mục Quản lý đơn hàng

B2: Chọn nút Lọc (ở góc trên bên phải)ìm, lọc nhanh chóng ra vé mà bạn muốn xem lại thông tin.

B3: Lọc theo: trạng thái, khách hàng, ngày đặt, ngày khởi hành… để tìm ra đơn hàng cần xem lại

Bài viết này có hữu ích cho bạn?