Hướng dẫn sử dụng

Tôi tìm vé đi nước ngoài, vào mục “săn giá tốt” tại sao không tìm được vé?

Hiện tại trên hệ thống của Tripi chưa hỗ trợ “săn giá tốt” cho các chặng bay quốc tế. Mục “săn giá tốt” chỉ hỗ trợ cho các chặng bay nội địa. Nhưng trong tương lai gần mục “săn giá tốt” sẽ hỗ trợ cả các chặng bay quốc tế.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?