Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng Tripi partner có giúp thống kê, xuất file đối chiếu công nợ không?

Trên ứng dụng Tripi Partner, Đại lý có thể theo dõi được tổng quan về Doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng đang giữ hoặc đơn hàng sắp hết hạn và có thể thống kê được doanh thu, lợi nhuận của Đại lý trong tháng hoặc tháng trước.

Hiện tại, ứng dụng Tripi Partner chưa hỗ trợ đại lý xuất file.

Bài viết này có hữu ích cho bạn?