Hướng dẫn sử dụng

[HD] Hướng dẫn nạp tiền và thanh toán vé.

933 views Tháng Chín 21, 2020 Đỗ An 8

[HD] Hướng dẫn các bước check vé, tham khảo giá.

507 views Tháng Chín 21, 2020 Đỗ An 11

Hướng dẫn đặt mua vé Tàu hỏa

2051 views Tháng Mười 17, 2019 admin 86

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên App Partner

932 views Tháng Mười 4, 2019 admin 14

Hướng dẫn thêm nhân viên trên ứng dụng Tripi Partner

4611 views Tháng Mười Một 20, 2018 admin 61

Mã đại lý & Bảo mật Mã đại lý (ID)

4767 views Tháng Mười 29, 2018 admin 152

Hướng dẫn dành cho Đối tác mới gia nhập

2717 views Tháng Chín 26, 2018 admin 20

Tôi có thể tự chọn hạng ghế không?

271 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 3

Làm thế nào để mua thêm cân hành lý?

2413 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 33

Tôi có thể tự chọn hàng ghế không?

104 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 1

Thời gian làm việc của Tripi như thế nào?

386 views Tháng Bảy 11, 2018 admin 3

Làm sao để tách vé đã giữ cho khách hàng?

834 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 10

Hướng dẫn hủy các đơn hàng đã giữ chỗ?

581 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 0

Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập giá

2255 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 61

Hướng dẫn sử dụng mục quản lý khách hàng

227 views Tháng Sáu 23, 2018 admin 1

Hướng dẫn sử dụng mục Quản lý đơn hàng

473 views Tháng Sáu 23, 2018 admin 2