Hướng dẫn sử dụng

[HD] Hướng dẫn nạp tiền và thanh toán vé.

674 views Tháng Chín 21, 2020 Đỗ An 7

[HD] Hướng dẫn các bước check vé, tham khảo giá.

290 views Tháng Chín 21, 2020 Đỗ An 7

Hướng dẫn đặt mua vé Tàu hỏa

1928 views Tháng Mười 17, 2019 admin 84

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên App Partner

887 views Tháng Mười 4, 2019 admin 13

Hướng dẫn thêm nhân viên trên ứng dụng Tripi Partner

4342 views Tháng Mười Một 20, 2018 admin 61

Mã đại lý & Bảo mật Mã đại lý (ID)

3644 views Tháng Mười 29, 2018 admin 141

Hướng dẫn dành cho Đối tác mới gia nhập

2204 views Tháng Chín 26, 2018 admin 19

Tôi có thể tự chọn hạng ghế không?

261 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 3

Làm thế nào để mua thêm cân hành lý?

1787 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 30

Tôi có thể tự chọn hàng ghế không?

97 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 1

Thời gian làm việc của Tripi như thế nào?

366 views Tháng Bảy 11, 2018 admin 2

Làm sao để tách vé đã giữ cho khách hàng?

820 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 10

Hướng dẫn hủy các đơn hàng đã giữ chỗ?

504 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 0

Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập giá

2171 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 61

Hướng dẫn sử dụng mục quản lý khách hàng

206 views Tháng Sáu 23, 2018 admin 1

Hướng dẫn sử dụng mục Quản lý đơn hàng

431 views Tháng Sáu 23, 2018 admin 2